Thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

 •   07/03/2024 06:37:51
 •   Đã xem: 1116

Chính phủ ban hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

Thông báo Về việc triển khai hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính phường 3

Thông báo triển khai, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính phường 3

 •   06/03/2024 08:56:38
 •   Đã xem: 1561

(P3) - Thực hiện Công văn số 1449/UBND ngày 21/9/2023 của UBND Thành phố Tây Ninh về việc triển khai hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn xác định kinh phí thực hiện tinh giản biên chế

Bộ Tài chính hướng dẫn xác định kinh phí thực hiện tinh giản biên chế

 •   05/03/2024 15:26:06
 •   Đã xem: 1363

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2024/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Quy định về giải quyết trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật trước ngày 1/7/2014

Quy định về giải quyết trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật trước ngày 1/7/2014

 •   29/02/2024 08:44:21
 •   Đã xem: 1177

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014.

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993

 •   29/02/2024 08:39:03
 •   Đã xem: 1749

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Điều 137).

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền

 •   29/02/2024 08:31:39
 •   Đã xem: 1132

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền (Điều 140).

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với tài sản là nhà ở

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với tài sản là nhà ở

 •   29/02/2024 08:27:15
 •   Đã xem: 3536

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là nhà ở (Điều 148).

Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 •   28/02/2024 18:47:21
 •   Đã xem: 1315

Tại Mục 1, Chương VII Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có những quy định chung về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó cũng có những quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt; việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư hay kinh phí và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điều 91, 92, 93, 94).

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 •   28/02/2024 18:45:16
 •   Đã xem: 1152

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Điều 151).

11 trường hợp áp dụng bảng giá đất

11 trường hợp áp dụng bảng giá đất

 •   28/02/2024 18:43:27
 •   Đã xem: 1185

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định các trường hợp áp dụng bảng giá đất (Điều 159).

Chính sách mới về bồi thường thu hồi đất

Chính sách mới về bồi thường thu hồi đất

 •   28/02/2024 18:41:42
 •   Đã xem: 1346

Từ Điều 95-101, Mục II, Chương VII, Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cụ thể khi Nhà nước: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; thu hồi đất ở; thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân...

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

 •   28/02/2024 13:56:49
 •   Đã xem: 3478

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất

Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất

 •   28/02/2024 13:51:22
 •   Đã xem: 2258

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng (Điều 82).

Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

 •   28/02/2024 13:43:32
 •   Đã xem: 1525

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định 10 trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất phát triển KTXH

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất phát triển KTXH

 •   26/02/2024 14:12:23
 •   Đã xem: 1030

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 88).

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

 •   26/02/2024 13:59:47
 •   Đã xem: 344

Luật đất đai số 31/2024/QH15 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai.

Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

 •   26/02/2024 13:54:16
 •   Đã xem: 1164

Luật đất đai số 31/2024/QH15 quy định điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Điều kiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất

Điều kiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất

 •   26/02/2024 13:48:32
 •   Đã xem: 1181

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Công dân được tiếp cận các thông tin gì về đất đai?

Công dân được tiếp cận các thông tin gì về đất đai?

 •   26/02/2024 13:41:38
 •   Đã xem: 1112

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, trong đó có quyền tiếp cận thông tin đất đai.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây